Istraživači sa Sveučilišta McGill, u Montrealu (Kanada) i Sveučilištu u Oxfordu (Velika Britanija) zaključili su u pregledu 11 međunarodnih studija da upotreba kanabisa u adolescenciji povećava se za 37% rizik od depresije i 50% šanse suicidalne sklonosti, Istraživanje je objavljeno u JAMA Psihijatrija, Iako je istina da je istraživanje pokazalo da je individualni rizik od ovih psihičkih poremećaja manji, raširena uporaba ove droge među djecom mlađom od 18 godina širom svijeta uzrokuje povećanje postotka rizika.

Za ovo istraživanje analizirali smo podatke 23.317 ljudi koji su sudjelovali u 11 međunarodnih studija provedenih od 1993. godine i ispitali rizik od depresije, anksioznosti i suicidalnih ideja i pokušaja temeljenih na dnevnoj i povremenoj konzumaciji kanabisa ili marihuane. Tako je otkriveno da oko 7% depresija kod mladih u SAD-u (400.000 slučajeva), Kanada (25.000 slučajeva) i Velika Britanija (60.000 slučajeva) između 18 i 34 godina mogu biti posljedica upotrebe ove droge u tinejdžerskim godinama. Nasuprot tome, nisu pronašli povezanost između pušenja marihuane i rizika od tjeskobe.

Iako je povezanost između kanabisa i psihoze bila poznata, nije proučavano može li uzrokovati druge dugoročne mentalne probleme

Prema autorima djela, povezanost između kanabisa i psihoze istraživana je u mnogim istraživanjima, ali nijedna od njih nije obratila pozornost na češće mentalne poremećaje, kao što su depresija ili tjeskoba. Niti je poznato je li redovito pušiti zglobove marihuane dugoročno je utjecao na mozak najmlađih. Smatra se da kanabis i njegova psihoaktivna komponenta, THC, mogu promijeniti neurorazvoj mozga adolescenata. Zapravo, već je dokazano u drugim istraživanjima da je učestala i redovita uporaba marihuane u adolescenciji povezana s nižim uspjehom u školi, ovisnošću, psihozom, neuropsihološkim padom, povećanim rizikom od automobilskih nesreća i respiratornih problema (zbog pušenja).

Marihuana, najčešća ilegalna droga

Kanabis ili marihuana je ilegalni lijek koji najviše konzumiraju adolescenti. U Kanadi ga puši 20,6% dječaka u dobi između 15 i 19 godina. U Španjolskoj, prema Ministarstvu zdravstva, 12,6% adolescenata u dobi od 15 do 17 godina konzumira kanabis, dvostruko više odraslih (5,5%). U izvješću Proyecto Hombre za 2017. navedeno je da mladi Španjolci puše svoju prvu cigaru marihuane sa 16,5 godina.

Prema riječima odgovornih za ovu organizaciju, među djecom kruži opasna urbana legenda: da je kanabis manje štetan od duhana. Također su primijetili da se u španjolskom društvu smanjuje percepcija rizika za ovaj lijek, pa je za Projekt Men hitno potrebno zaštititi mlađe od tih pogrešnih ideja.

3 Arguments Why Marijuana Should Stay Illegal Reviewed (Listopad 2019).