Migrena može predstavljati vrlo različite simptome, Najčešći su neurološki, gastrointestinalni i osjetljivi. Simptomi migrene Najčešći su:Fonofobija i fotofobija: Buka i svjetlo mogu jako uznemiriti...
Pročitaj Više